Nasza Pasja, Twój Pomiar.

Kompleksowe usługi geodezyjne wykonujemy na terenie województwa Dolnośląskiego, głównie w powiatach takich jak:  wrocławski, oławski, oleśnicki, trzebnicki, średzki, lubiński. Pasja do geodezji rozpoczęła się w 2008 r. w czasie studiów po czym w 2013 r. pasja przerodziła się w zawód. Nasz zespół posiada uprawnienia w zakresie.:  1,2  wydane przez Głównego Geodetę Kraju, pozwalające nam wykonywać dla Państwa wszelkiego rodzaju prace geodezyjne i kartograficzne.

Uczestnictwo geodety jest niezbędne przy budowie większości obiektów budowlanych, tych nadziemnych jak i podziemnych. Geodeta odpowiedzialny jest  m.in. za prawidłowe wyznaczenie położenia na działce budynków lub obiektów budowalnych, a także pomiarów tych obiektów w celu  zebranie aktualnych danych o przestrzennym rozmieszczeniu elementów zagospodarowania terenu objętego zamierzeniem budowlanym i sporządzenie dokumentacji geodezyjnej zawierającej wyniki tych pomiarów, w tym mapę wynikową.

Nasza firma oferuje pełen zakres usług geodezyjnych na każdym etapie Twojej budowy.

Od budowy przyłączy, sieci uzbrojenia terenu, dróg, chodników, obiektów powierzchniowych( boisk sportowych, placów zabaw), budynków mieszkalnych.

Sporządzamy mapy do celów projektowych, wykonujemy tyczenia budynków i budowli, kompleksowo realizujemy prace w zakresie obsługi sieci uzbrojenia terenu. Końcowe etapy inwestycji również wymagają naszej obecności – wykonujemy pomiary powykonawcze budynków, budowli, przyłączy, sieci uzbrojenia terenu.