Mapa do celów projektowych - ikona

Mapa do celów projektowych stanowi podstawowe opracowanie geodezyjno-kartograficzne wymagane na potrzeby projektu budowlanego, niezbędny element projektu w celu uzyskania pozwolenia na budowę.

Wytyczenia budynków i budowli poprzedzane są geodezyjny opracowanie projektu budowlanego w oparciu o pomiary sytuacyjne. Wytyczenia geodezyjnego wymagają wszystkie obiekty budowlane wymagające pozwolenia na budowę.

Szereg czynności geodezyjnych i prawnych wykonywanych przed, w trakcie oraz po zakończeniu inwestycji możemy zaliczyć do  geodezyjnej obsługi inwestycji. Zakres czynności geodezyjnych obejmuje wytyczenie budowli na terenie budowy, kontrolę prawidłowości wykonanych prac w trakcie budowy i inwentaryzację powykonawczą.

Geodezyjna obsługa sieci uzbrojenia terenu  polega na opracowaniu Projektu Zagospodarowania Tereniu niezbędnego do wytyczenia  elementów podziemnych i nadziemnych sieci uzbrojenia terenu.

Geodezyjna inwentaryzacja sieci uzbrojenia terenu W celu odbioru sieci uzbrojenia terenu przez odpowiednią instytucję branżowe oraz państwowe, niezbędna jest wizyta geodety uprawnionego na budowie, po ułożeniu przewodu w wykopie, przed ich zasypaniem w celu wykonania dla zamawiającego Mapy Geodezyjnej Inwentaryzacji Powykonawczej.

Geodezyjna inwentaryzacja obiektów budowlanych odzwierciedla końcowy efekt zagospodarowania terenu. Wykonawca prac geodezyjnych sporządzając geodezyjną dokumentację powykonawczą zobowiązany jest uwzględnić stan rzeczywisty.