Geodezyjna obsługa inwestycji - ikona

Geodezyjna obsługa inwestycji

Geodezyjną obsługą inwestycji nazywamy kompleksową obsługę specjalistyczną w ramach realizacji wszelkiego typu inwestycji budowlanych budownictwa ogólnego, budownictwa przemysłowego, komunikacji i innych urządzeń inżynieryjnych.

Geodeta po analizie projektu wybiera odpowiednie miejsca i zakłada osnowę realizacyjną na której będą opierać się wszelkie prace geodezyjne.

Prace te polegają na odpowiednim zamarkowaniu w terenie: osi konstrukcyjnych budowli, przebiegu sieci uzbrojenia terenu, jak również stabilizacja reperów wysokościowych. Opis wykonanych czynności geodezyjnych zostaje wpisany do dziennika budowy i podpisany przez geodetę uprawnionego.