Inwentaryzacja obiektów budowlanych - ikona

Inwentaryzacja obiektów budowlanych

Jednym z dokumentów niezbędnych do odbioru przez nadzór budowlany obiektu budowlanego jest mapa geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej w przypadku jeżeli obiekt został wybudowany na podstawie pozwolenia na budowę lub zgłoszenia budowy z projektem budowalnym oświadczenie o zgodności z projektem lub informację o odstępstwach od projektu. Jak uzyskać oba dokumenty?

Należy poszukać firmy geodezyjnej, która oferuje pomiary inwentaryzacyjne. Podczas wyboru geodety należy zwrócić uwagę na jego dyspozycyjność ponieważ czas oczekiwania na takie dokumenty może przekraczać nawet 2 miesiące.

Do wykonywania tego typu pomiarów geodeta musi posiadać uprawnienia zawodowe z zakresu 1 (geodezyjnych pomiarów sytuacyjno-wysokościowych, realizacyjnych i inwentaryzacyjnych).

Zazwyczaj geodeta wykonuje inwentaryzacje kilku elementów jednocześnie tj. budynek wraz z przyłączami sieci uzbrojenia terenu oraz zagospodarowaniem terenu.

Inwentaryzacja budynków

Inwentaryzacja powykonawcza obiektów budowlanych jest jednym z elementów niezbędnych do zakończenia procesu inwestycyjnego. Przed datą planowanego zakończenia budowy geodeta musi przyjechać na działkę i dokonać pomiaru inwentaryzowanego budynku, aby w efekcie końcowym sporządzić mapę inwentaryzacji powykonawczej. W przypadku inwentaryzacji zarówno nowego jak i przebudowywanego budynku niezbędne jest ujawnienie go w ewidencji gruntów i budynków(EGiB), a w przypadku nowych budynków najczęściej należy zmienić także sposób użytkowania działki. Dokumenty to umożliwiające sporządza geodeta i dołącza do operatu geodezyjnego. Zmiany w EGiB wprowadzane są (zgodnie z prawem) na wniosek właścicieli działki dlatego niezbędny jest podpis właścicieli na jednym z dokumentów przekazywanych przez geodetę wraz z wynikami pomiaru właściwemu ośrodkowi dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej. Geodeta po dokonaniu inwentaryzacji powykonawczej w terenie kontroluje położenie budynku w stosunku do projektu zagospodarowania terenu oraz wydaje oświadczenie o zgodności z projektem lub o istniejących od niego odstępstwach. Zarówno oświadczenie jak i mapę (w kilku egzemplarzach) otrzymuje inwestor.