Inwentaryzacja sieci uzbrojenia terenu - ikona

Inwentaryzacja sieci uzbrojenia terenu

W celu odbioru przyłącza czy sieci uzbrojenia terenu przez odpowiednią instytucję i umożliwienie przesyłu mediów niezbędna jest geodezyjna inwentaryzacja powykonawcza. Inwentaryzacja jest to pomiar elementów naziemnych i podziemnych sieci uzbrojenia terenu. Aby tego dokonać geodeta musi wykonać pomiar jeszcze przed zasypaniem wykonywanej sieci. Po wykonaniu w terenie pomiaru geodeta sporządza mapę inwentaryzacji powykonawczej, którą przekazuje zleceniodawcy. Ilość kopii zależy od zleceniodawcy.