Obsługa sieci uzbrojenia terenu - ikona

Obsługa sieci uzbrojenia terenu

  1. Opracowanie projektu do wytyczenia sieci uzbrojenia terenu (prace analityczne oraz kameralne realizowane w biurze),
  2. Geodezyjne wytyczenie przebiegu projektowanych sieci w terenie,
  3. Geodezyjna inwentaryzacja powykonawcza sieci uzbrojenia terenu realizowana po ułożeniu w wykopie przed ich zasypaniem,
  4. Sporządzenie szkicu pomiarowego zawierającego wyniki przeprowadzonej inwentaryzacji (wg wymagań zarządów branżowych sieci uzbrojenia terenu),
  5. Sporządzenie geodezyjnej dokumentacji powykonawczej, w tym mapy z geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej
  6. Dokonanie wszelkich niezbędnych wpisów w dzienniku budowy