Wytyczenia budynków i budowli - ikona

Wytyczenia budynków i budowli

W celu prawidłowego usytuowania obiektu np. budynku na działce niezbędne jest jego wytyczenie fundamentów przez geodetę uprawnionego. Po otrzymaniu od inwestora rzutu fundamentów, rzutu parteru i projektu zagospodarowania terenu(PZT), geodeta opracowuje dane do wyniesienia w terenie, a następnie na ławach nanosi osie konstrukcyjne tyczonego obiektu.

Na podstawie tyczenia budynku przez geodetę uprawnionego wykonawca obiektu budowlanego wznoszą fundamenty budynku. Wytyczenie budynku geodeta uprawniony potwierdza wpisem w dzienniku budowy wraz z podpisem. Tyczenie budynku jest bardzo ważnym etapem podczas jego budowy. Nieprawidłowe jego wytyczenie nie tylko utrudnia prace i spowalnia proces jego wznoszenia ale także może być przyczyną problemów podczas jego odbioru przez Nadzór Budowlany.